भिडियो

उत्पादन भिडियो

Inbertec शोर रद्द हेडसेट UB815 श्रृंखला

Inbertec शोर रद्द हेडसेट UB805 श्रृंखला

Inbertec कल केन्द्र हेडसेट UB800 श्रृंखला

Inbertec कल केन्द्र हेडसेट UB810 श्रृंखला

Inbertec शोर रद्द सम्पर्क हेडसेट UB200 श्रृंखला

Inbertec शोर रद्द सम्पर्क हेडसेट UB210 श्रृंखला

सम्पर्क केन्द्र खुला कार्यालय परीक्षण UB815 UB805 को लागि Inbertec AI शोर रद्द हेडसेट

प्रशिक्षण श्रृंखला हेडसेट तल्लो केबल

M श्रृंखला हेडसेट तल्लो केबल

RJ9 एडाप्टर F श्रृंखला

U010P MS टोलीहरू संगत USB एडाप्टर रिंगरको साथ

UB810 व्यावसायिक कल केन्द्र हेडसेट